działania w Krakowie Archive

Wśród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wybija się nie tylko w obszarze sztuki i akademickim, ale również na wielu innych obszarach. Staje się miastem przyjemnym do mieszkania. Zmiany, które dotknęły miasto w niedawnych latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście pnie się do przodu. Pozytywne transformacje w Krakowie. Co niezłego wypracowano w trakcie niedawnego okresu? Ilość napraw i inwestycji jest duża. Niezwykle pomogły w tej materii dotacje EU, z których Kraków często korzysta. Szybkie akcje w temacie uzyskiwania dotacji spowodowały, że małopolska uzupełniła się o świeże drogi, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz potrzebne miejsca dla ludności. Niemałe inwestycje są niewidoczne dla standardowego obywatela. Nie znaczy to jednak, że nie zostały poczynione. Zwykle pomijamy nie związane z nami fakty. Statystycznemu mieszkańcowi miasta zdaje [&hellip

Read More...

Ubiegłych kilkanaście miesięcy było dla Krakowa mocno rozwojowe. Ponad 20 ciekawych inwestycji wydało plon i obecnie miasto znalazło się w obszarze najlepiej zmieniających się miast w kraju.Choć na co dzień nie zauważa się licznych zmian to w przeciągu ostatniego okresu, Kraków przeistoczył się bardzo silnie. Zbudowano dużo nowych hal konferencyjnych, usprawniono transport miejski, stworzono przepisy, które naprawią jakość powietrza. Innymi słowy pisząc, Kraków sięunowocześnia.Jakie nowości pojawiły się w mieście w ostatnim okresie? Zmian jest za sporo, by je móc wymienić. Popatrzmy choć na przykładowe aspekty jak całkowicie nowoczesne tramwaje i niskoemisyjne busy, które pozwalają sprawnie poruszać się po mieście. Budynki publiczne, takie jak hala Arena czy Centrum Kongresowe, które dadzą możliwość aranżowanie licznych wydarzeń kulturalnych i koncertów czy infrastrukturę kanalizacyjną i grzewczą, która pozwala mieszkańcom [&hellip

Read More...

Niedawnych kilka miesięcy są dla miasta Krakowa rzeczywiście wyjątkowe. Ilość nowoczesnych realizacji i przeprowadzonych planów była wyjątkowo liczna, a rozwój Krakowa jest najbardziej dynamicznych w całej Polsce. Gród Kraka przekształcił oblicze nie tylko w obszarze ekologii czy nowych mieszkań, których zbudowano setki, jak również ulepszeniu uległa komunikacja (zarówno transport publiczny oraz jakość dróg) i stworzono mnóstwo nowych hal sportowych oraz w zakresie kultury. Patrząc na Kraków z perspektywy kilkunastu ubiegłych miesięcy, rzeczywiście trudno je poznać.Za pośrednictwem inwestycji, dostępność do czystej wody pitnej ma każdy mieszkaniec miasta. Zakończył się również kłopot ze źle funkcjonującą stroną sanitarną. Na szczególną atencję zapracowały jednak inwestycje takie jak Cricoteka czy Centrum ICE .Szeroko użyteczna hala rozrywkowa Kraków Arena jest niesamowitym wydarzeniem. Pomimo tego, że tworzenie zabrało sporo lat, to wreszcie [&hellip

Read More...